<s id="89flf"><samp id="89flf"><blockquote id="89flf"></blockquote></samp></s>
<tbody id="89flf"><noscript id="89flf"></noscript></tbody>
<tbody id="89flf"><pre id="89flf"></pre></tbody>

<rp id="89flf"><acronym id="89flf"><input id="89flf"></input></acronym></rp>
 • O FIRMIE?

  Fabryka gumy Xingtai zosta?a za?o?ona w 1962 roku. Pierwotnie by?o to przedsi?biorstwo państwowe. W 2001 roku przekszta?cono j? w przedsi?biorstwo spó?dzielcze akcyjne. Zajmuje powierzchni? ponad 40 000 metrów kwadratowych i powierzchni? zabudowy 26 000 metrów kwadratowych. ?rodki trwa?e w wysoko?ci 110 milionów juanów, 200 zarejestrowanych pracowników, 50 pracowników zawodowych i technicznych. G?ównymi produktami naszej fabryki s?: gumowy pier?cień uszczelniaj?cy do rur, wa?ek gumowy, poliuretan i inne wyroby gumowe. Dzi?ki zaawansowanym przyrz?dom do testowania i kontroli oraz specjalnemu centrum badawczemu technologii in?ynierii gumowej, stworzy? kompleksowy model biznesowy integruj?cy badania i rozwój, produkcj? i sprzeda?. Jest to profesjonalny producent pier?cieni uszczelniaj?cych serii rur w Chinach. W?ród nich gumowe pier?cienie uszczelniaj?ce do rur wodoci?gowych i odwadniaj?cych opracowane i wyprodukowane w 1985 r., Które s? dopasowane do rur z ?eliwa sferoidalnego, s? sprzedawane do wszystkich prowincji, gmin i regionów autonomicznych w ca?ym kraju i eksportowane do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylia, Singapur, Bliski Wschód i inne kraje i regiony. Jest powszechnie uznawany w tej samej bran?y. ?ó?eczka dzieci?ce i produkty poliuretanowe równie? zyska?y uznanie klientów za ich wysok? jako??, rozs?dn? cen? i dobr? obs?ug?.

  Zobacz wi?cej

  AKTUALNO?CI

  Sugestie dotycz?ce stosowania gumowych pier?cieni uszczelniaj?cych w kszta?cie litery O do zaworów bezpieczeństwa

  Zawory bezpieczeństwa s? niezb?dnymi akcesoriami bezpieczeństwa dla ró?nych kot?ów, zbiorników ci?nieniowych i ruroci?gów ci?nieniowych i s? szeroko stosowane w ró?nych dziedzinach, takich jak ropa naftowa, przemys? chemiczny, elektrownia, metalurgia, energia j?drowa i obrona narodowa.

  2023-06-21 Zobacz wi?cej

  Wprowadzenie do zalet i w?a?ciwo?ci tarcia obracaj?cego si? szarego pier?cienia

  Wspó?osiowy pier?cień uszczelniaj?cy jest komponentem opracowanym na pocz?tku lat 70. Po latach u?ytkowania i weryfikacji jest szeroko stosowany w urz?dzeniu uszczelniaj?cym ruch posuwisto-zwrotny cylindrów hydraulicznych ?redniego i wysokiego ci?nienia.

  2023-06-21 Zobacz wi?cej

  Jakie s? standardy pier?cienia uszczelniaj?cego?

  W zale?no?ci od materia?u pier?cień uszczelniaj?cy mo?na podzieli? na pier?cień uszczelniaj?cy z gumy nitrylowej, pier?cień uszczelniaj?cy z kauczuku naturalnego, pier?cień uszczelniaj?cy z gumy neoprenowej, pier?cień uszczelniaj?cy z gumy EPDM, uwodorniony pier?cień uszczelniaj?cy z gumy nitrylowej, silikonowy pier?cień uszczelniaj?cy, pier?cień uszczelniaj?cy z gumy fluorowej, uszczelniona p?tla z gumy fluorowej. Standardem pier?cienia uszczelniaj?cego jest ?rednica wewn?trzna ID * ?rednica drutu CS.

  2023-06-21 Zobacz wi?cej

  Mo?liwe problemy produkcyjne i analiza przyczyn silikonowych O-ringów

  O-ring silikonowy to gumowy pier?cień wykonany z ?elu krzemionkowego o okr?g?ym przekroju. Ze wzgl?du na przekrój w kszta?cie litery O nazywany jest silikonowym pier?cieniem O-ring. Jest szeroko stosowany w obrabiarkach, statkach, samochodach i lotnictwie. Sprz?t lotniczy, maszyny metalurgiczne, maszyny chemiczne, maszyny in?ynieryjne, maszyny budowlane, maszyny górnicze, maszyny naftowe, maszyny z tworzyw sztucznych, maszyny rolnicze oraz ró?ne instrumenty i mierniki.

  2023-06-21 Zobacz wi?cej

  Zobacz wi?cej

  亚洲AV无码AV在线播放,亚洲欧美国产制服图片区,国产亚洲精品精品2020,日本韩国三级aⅴ在线观看
  <s id="89flf"><samp id="89flf"><blockquote id="89flf"></blockquote></samp></s>
  <tbody id="89flf"><noscript id="89flf"></noscript></tbody>
  <tbody id="89flf"><pre id="89flf"></pre></tbody>

  <rp id="89flf"><acronym id="89flf"><input id="89flf"></input></acronym></rp>